Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Opatrovateľky seniorov v Rakúsku: Rodinná migračná stratégia alebo dôsledok rakúskej sociálnej politiky?

Sociologický ústav SAV v rámci cyklu ústavných seminárov pozýva dňa 8. februára 2012 so začiatkom o 14.00 na prednášku Miloslava Bahnu (SÚ SAV):
img
Opatrovateľky seniorov v Rakúsku: Rodinná migračná stratégia alebo dôsledok rakúskej sociálnej politiky?

Seminár sa bude konať na Sociologickom ústave SAV Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94.

Zoznam priložených súborov:
[ seminar_opatrovatelky2011.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava