Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgVerejná úloha náboženstva na Slovensku

Sociologický ústav SAV pozýva v stredu 7. decembra 2011 o 13.30

na diskusný ústavný seminár na tému: Verejná úloha náboženstva na Slovensku

Hlavný príspevok: Miroslav Tížik
kritický koreferát: Bohumil Búzik

Seminár sa koná v malej zasadačke SÚ SAV č. 105

Zoznam priložených súborov:
[ tizik_prezentacia.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava