Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume / The Theory of Pierre Bourdieu in Sociological Research

Zatvoriť obrázok
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava