Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Nová sociálna legislatíva a kvalita života ľudí v núdzi / Konferencia Slovenskej siete proti chudobe, FES a SÚ SAV

22. - 23. jún 2011 Bratislava Sociologický ústav SAV Klemensova 19.

Program konferencie je v prilohe.

Zoznam priložených súborov:
[ 22_23_6_SAPN_program.doc ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava