Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Predstavenie publikácie VÝSKUM EURÓPSKYCH HODNÔT 1991 - 1999 - 2008

Sociologický ústav SAV pozýva v stredu 4. mája 2011 o 14.30 na predstavenie publikácie

VÝSKUM EURÓPSKYCH HODNÔT 1991 - 1999 - 2008

Publikáciu predstavia autori Zuzana Kusá, Miroslav Tížik, Katarína Strapcová, Bohumil Búzik, David Kostlán a Milan Zeman v zasadačke Filozofického ústavu SAV na Klemensovej č. 19., miestnosť č. 94, 4. posch.

Publikácia je k dispozícii záujemcom ako dar Sociologického ústavu SAV.

Zoznam priložených súborov:
[ seminar_EVS_91_2008.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava