Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Teoretický seminár na tému: Sociológovia o hudbe

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti a Sociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému: Sociológovia o hudbe.

Program seminára:

Úvodné slovo

Marek Skovajsa (Praha):
Tvorba významu při provozování hudby

Zdeňek Konopásek (Praha):
Hudební improvizace - proč je užitečné zkoušet jí sociologicky porozumět?

Rudolf Prazný (Praha):
G. Verdi - hudební skladatel, vlastenec a politik

Dilbar Alieva (Bratislava):
La Traviata na železničnej stanici alebo nová ikonoklastika

Seminár sa bude konať 6. mája 2011 /piatok/ v čase medzi 13:00 a 17:00 hod. v zasadačke Filozofického ústavu SAV na Klemensovej 19, IV. posch., č.dv.94

Doc.PhDr.Dilbar Alieva,CSc. ,
vedúca sekcie sociologickej teórie SSS
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava