Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume - Informácia o pripravovanej medzinárodnej konferencii a výzva na prihlasovanie príspevkov

imgPripravovaná dvojdňová medzinárodná konferencia sa uskutoční v období 10 - 11. novembra 2011 v Bratislave.

Prihlášku s názvom a stručnou charakteristikou príspevku je potrebné zaslať do 15.05.2011 na emailovú adresu: david.kostlan@savba.sk ,

Kontakt pre informácie o konferencii: Mgr. David Kostlán, Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Tel. 02/529 64 355, e-mail: david.kostlan@savba.sk

Zoznam priložených súborov:
[ prihlaska_bourdieu.doc ]
[ bourdieu_informacia_o_konferecii.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava