Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Workshop teamu APVV k výsledkom výskumu ISSP Slovensko 2009 - 2010

Workshop teamu APVV k výsledkom výskumu ISSP Slovensko 2009 -2010, Sociologický ústav SAV, 22. januára 2010

Na workshope odzneli vystúpenia:

Sebazaradenia a iné posuny podľa výskumu ISSP Slovensko 2009 - 2010 (Vladimír Krivý) [ krivy_sebazaradenie_posuny.pdf ]
Demografické charakteristiky a volebná účasť (Miloslav Bahna)
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava