Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

PF 2011

Všetko dobré v novom roku 2011 želajú pracovníci Sociologického ústavu SAV.

The staff at the Institute for Sociology of SAS wishes you all the best in 2011.
foto0 foto1
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava