Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgPracovný seminár "Súčasné reflexie sociológie Maxa Webera"

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV Sekcia sociologickej teórie a Sociologický ústav SAV si dovoľujú pozvať všetkých záujemcov na pracovný seminár

„Súčasné reflexie sociológie Maxa Webera“

ktorý sa uskutoční pri príležitosti 90. výročia jeho úmrtia dňa 12. 11. 2010 v zasadačke Filozofického ústavu SAV, č. d. 94, na Klemensovej ulici v Bratislave, od 11. 00 do 17. 30

Program seminára:
1. Dejiny a  každodennosť
Jóhann Páll Árnason: Max Weber ako klasik civilizačnej analýzy
Dilbar Alieva: Weberov prínos k sociológii každodennosti

2. Aspekty teórie konania
Marek Skovajsa: Kultura a racionalita ve Weberově teorii jednání
Anna Križanová: Niekoľko poznámok k metodologickému vymedzeniu  sociálneho konania u Webera
Silvia Capíková: Weberovské inšpirácie v sociológii práva.
Rudolf Prážný : Weberovo pojeti racionality a jeho uplatnění v systému hudby

3. Príspevky k sociológii vedy
Eva Laiferová:  Ambivalencie súčasnej vedy ako povolania.
Helena Kubátová: Význam teorie ve společenskovědním poznání Maxe Webera
Radim Marada: Objektivita výskumu a neobjektivita interpretácie Maxa Webera

4. Súčasne inšpirácie v sociológii náboženstva a  v ekonomickej sociológii
Dušan Lužný: Současná sociologie náboženství a Max Weber – rozvinutí, kritika, inspirace
Miroslav Tížik: Podoby teodicei
Roman Hofreiter: Weberove dedičstvo v  premenách ekonomickej sociológie


Podrobný program seminára:

11.00 – 12.15
1. Dejiny a  každodennosť
Jóhann Páll Árnason: Max Weber ako klasik civilizačnej analýzy. (tématický príspevok)
Dilbar Alieva: Weberov prínos  k sociológii každodennosti. (tématický príspevok)

Diskusia

Prestávka na obed (30 minút)

13.00 – 14.35
2. Aspekty teórie konania
Marek Skovajsa: Kultúra a racionalita ve Weberove teorii jednání. (tématický príspevok)
Anna Križanová: Niekoľko poznámok k metodologickému vymedzeniu  sociálneho konania u Webera. (diskusný príspevok)
Silvia Capíková: Weberovské inšpirácie v sociológii práva. (tématický príspevok)
Rudolf Prážný: Weberovo pojetí racionality a jeho uplatnéní v systému hudby

Diskusia

Prestávka (10 minút)

14.45 – 16.15 
3. Príspevky k sociológii vedy
Eva Laiferová: Ambivalencie súčasnej vedy ako povolania. (tématický príspevok)
Helena Kubátová: Význam teorie ve společenskovědním poznání Maxe Webera. (diskusný príspevok)
Radim Marada: Objektivita výskumu a neobjektivita interpretácie Maxa Webera. (tematický vstup)

Diskusia

Prestávka (10 minút)

16.25 – 17.25
4. Súčasne inšpirácie v sociológii náboženstva a v ekonomickej sociológii
Dušan Lužný: Současná sociologie náboženství a Max Weber – rozvinutí, kritika, inspirace. (tématický príspevok)
Miroslav Tížik: Podoby teodicei (diskusný príspevok)
Roman Hofreiter: Weberove dedičstvo v  premenách ekonomickej sociológie (diskusný príspevok)

Diskusia a záver seminára

Tématický príspevok: referát na zvolenú tému v rozsahu asi 25 minút
Diskusný príspevok: kratší príspevok k vybranej téme v rozsahu asi 15 minút
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava