Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgŽivot v centre a na okraji (Analýza sociálno-priestorovej situácie Slovenska) (seminár z cyklu doktorandské prednášky)

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v rámci koncepcie seminárov doktorandské prednášky pozýva na prednášku Kataríny Moravanskej:

Život v centre a na okraji (Analýza sociálno-priestorovej situácie Slovenska)

Prednáška sa uskutoční v stredu 10.11.2010 o 13.30 v zasadačke Filozofického ústavu SAV, č. d. 94, 4. poschodie, Klemensova ul. 19, Bratislava
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava