Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgDesaťročia premien slovenskej spoločnosti - konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV a 20. výročia jeho obnovenia

Vedecká konferencia sa uskutoční 21. až 22.10.2010 v priestoroch SÚZA na Drotárskej ceste 46. Podrobný program podujatia [ sekcia_04_lindbloom.pdf ].

Pre záujemcov je k dispozícii pozvánka na konferenciu s bližšími informáciami
[ sekcia_02_kusa_rusnakova.pdf ] a návratka [ plenum_06_krivy.pdf ].

Prezentácie z konferencie
Prezentácie z pléna:
[ navratka.pdf ], [ pozvanie_na_konferenciu.pdf ]

Prezentácie zo sekcie 1 - Vývoj sociálno-priestorovej situácie spoločnosti:
[ program_konferencie.pdf ]

Prezentácie zo sekcie 2 - Škola ako nástroj vyrovnávania príležitostí? Projekt EDUMIGROM
[ sekcia_03_bahna.pdf ]

Prezentácie zo sekcie 3 - Rodina a demografické procesy:
[ sekcia_01_gajdos.pdf ], [ plenum_01_piscova_uvod.pdf ]

Prezentácie zo sekcie 4 - Možnosti a formy aktérstva v súčasnej spoločnosti:
[ sekcia_03_zeman.pdf ]

Fotogaléria z konferencie
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16 foto17 foto18 foto19 foto20 foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 Plagát konferencielarge_img
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava