Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgDatabáza volebných výsledkov za obce Slovenska od roku 1929

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva dňa 22. júna 2010 (utorok!) na seminár s prednáškou

Vladimíra Krivého

Databáza volebných výsledkov za obce Slovenska od roku 1929

Seminár sa koná mimoriadne v UTOROK, no ako obvykle od 13.30 v zasadačke SÚ SAV Klemensova 19, č. dverí 105.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava