Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgVýzvy globalizmu pro feministickou teorii

Sociologický ústav SAV pozýva na prednášku

Dr. Zuzany Uhde (ČR): Výzvy globalizmu pro feministickou teorii

Prednáška sa uskutoční v stredu 2. júla 2010 o 13.30 v zasadačke SÚ SAV Klemensova 19, č. dverí 105Fotografie z podujatia:
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava