Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Verejné vypočutie o chudobe a sociálnom vylúčení na Slovensku

Slovenská sieť proti chudobe v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Nadáciou F. Eberta organizuje dňa 20. apríla 2010 od 14.00 prvé Verejné vypočutie o chudobe a sociálnom vylúčení na Slovensku.

Verejné vypočutie sa uskutočňuje pod záštitou Predsedu Národnej Rady Slovenskej republiky

Podrobnosti v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ vypocutie_program.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava