Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgSociálne nerovnosti na Slovensku: vývoj po roku 1989 (seminár z cyklu doktorandské prednášky)

Sociologický ústav SAV v rámci novej koncepcie seminárov doktorandské prednášky pozýva na prednášku Kataríny Strapcovej:

Sociálne nerovnosti na Slovensku: vývoj po roku 1989

Prednáška sa uskutoční v stredu 7. apríla 2010 od 13.30 v zasadačke č. 105.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava