Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgProč česká a slovenská sociologie (již) nežije problematikou intelektuálů

Sociologický ústav SAV pozýva na mimoriadnu pracovnú prednášku Dušana Janáka a Roberta Klobuckého:

Proč česká a slovenská sociologie (již) nežije problematikou intelektuálů.
Příspěvek k diskusi o veřejné sociologii."

Prednáška sa uskutoční v stredu 17. februára 2010 od 13.30 v zasadačke č. 105
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava