Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgModernizačné teórie - Nikdy nekončiaci príbeh (seminár z cyklu doktorandské prednášky)

Sociologický ústav SAV v rámci novej koncepcie seminárov doktorandské prednášky pozýva na prednášku Bohumila Búzika:

Modernizačné teórie - Nikdy nekončiaci príbeh

Prednáška sa uskutoční v stredu 10. marca 2010 od 13.30 v zasadačke č. 105.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava