Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgMapovanie TANAP-u ako verejného priestoru: aktéri, stratégie a zdroje legitimity (seminár z cyklu doktorandské prednášky)

SÚ SAV pozýva na prednášku Jany Klocokovej:

Mapovanie TANAP-u ako verejného priestoru: aktéri, stratégie a zdroje legitimity

Prednáška sa uskutoční v stredu 24. februára 2010 v zasadačke č. 105 mimoriadne od 10.00 hod.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava