Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgIndividualizmus v sociologickom skúmaní (seminár z cyklu doktorandské prednášky)

V rámci novej koncepcie seminárov doktorandské prednášky SÚ SAV pozýva na prednášku Márie Suríkovej: Individualizmus v sociologickom skúmaní

Prednáška sa uskutoční v stredu 10. februára 2010 od 13.30 v zasadačke č. 105.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava