Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Tlačová beseda na tému „Súčasný stav a perspektívy vývoja sídelnej štruktúry Slovenska“.

Tlačová beseda na tému „Súčasný stav a perspektívy vývoja sídelnej štruktúry Slovenska“.
Miesto konania: Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava (prízemie, č. 11), 10.00 h
Tel.: 02- 575 101 28, 52964355
E-mail: faltan@up.upsav.sk, peter.gajdos@savba.sk
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava