Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgMigrácia zo Slovenska: trendy a súvislosti (seminár z cyklu doktorandské prednášky)

Sociologický ústav SAV v rámci novej koncepcie seminárov doktorandské prednášky pozýva na prednášku:

Miloslav Bahna
Migrácia zo Slovenska: trendy a súvislosti

Prednáška sa uskutoční v stredu 14. októbra 2009 od 13.30 v zasadačke č. 105.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava