Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgPracovný seminár - Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV Sekcia sociologickej teórie a Sociologický ústav SAV si dovoľujú pozvať všetkých záujemcov na pracovný seminár „Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii“, ktorý sa koná pri príležitosti 110. výročia narodenia Alfreda Schütza dňa 11. novembra 2009 od 13.00 v zasadačke Filozofického ústavu SAV, č. d. 94, 4. poschodie, Klemensova ul. 19, Bratislava.

Program seminára: (Pozor, zmena programu!)

Úvodne slovo: Relevantnosť Schützovej sociológie - Doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc., Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

Kultura každodennosti a systémová transformace. K fenomenologické analýze současných společenských procesů – prof. Dr. Ilja Šrubař, Univerzita Erlangen

Schützove aplikácie fenomenológie: prípad Mozart– Doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc., Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

Korešpondencia Schütza a Parsonsa: 1940-1941 – Doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Životní svět a sociální svět – PhDr. Helena Kubátová, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci

Prečo už nie je Schützov cudzinec človekom na okraji? – Mgr. Dávid Kostlán, Sociologický ústav SAV

Predstavivosť, dôvera a rezignácia - možnosti využitia fenomenológie pri vysvetľovaní donkichotizmu – Miroslav Tížik, PhD., Sociologický ústav SAV

Organizátori seminára:
Doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc., vedúca sekcie teórie pri SSS, alijeva@nextra.sk
Mgr. Miroslav Tížik, PhD., miroslav.tizik@savba.sk

Fotografie z pracovného seminára
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava