Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Virtual memoralization of boundary situations in the life of contemporary man

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci so sekciou sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV pozýva na prednášku

Virtual memoralization of boundary situations in the life of contemporary man.

Prednášať bude dr hab. Anna E. Kubiak z Ústavu filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied vo Varšave.

Prednáška sa uskutoční 10. júna 2009 o 13.30 h. v Bratislave, ul. Klemensova 19, v miestnosti číslo 94 (4. poschodie).
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava