Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Tlačová konferencia „ISSP Slovensko 2008 II."

Sociologicky ústav SAV a Katedra sociológie FF UK v Bratislave pozývajú na tlačovú konferenciu ISSP Slovensko 2008 k výsledkom reprezentatívneho sociologickeho výskumu slovenskej verejnosti. Výskum na Slovensku sa uskutočnil v rámci medzinárodného výskumneho programu „International Social Survey Program“ v spolupráci Sociologickeho ústavu SAV a Katedry sociológie FF UK s výskumnou agentúrou FOCUS.
foto0 foto1 foto2 Tlačová konferencia „ISSP Slovensko 2008 II.“ bude v utorok 12. mája 2009 o 10.00 h v budove SAV, Štefánikova 49, Bratislava (c. dv. 11, prízemie)

Témy a prednášajúci:

Otázka zdravia a zodpovednosti za zdravie
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc. , Sociologicky ustav SAV

Ideálna postava muža a ženy na Slovensku a v medzinárodnej perspektíve
Ing. Mgr. Miloslav Bahna, Sociologicky ustav SAV

Voľný čas a šport na Slovensku, nové formy trávenia voľného času
Mgr. Milan Zeman, Sociologicky ustav SAV

Postoje k migrácii za prácou
Ing. Mgr. Miloslav Bahna, Sociologicky ustav SAV

Zoznam priložených súborov:
[ piscova_zdravie_podklady.pdf ]
[ bahna_migracia.pdf ]
[ piscova_zdravie_prezentacia.ppt ]
[ zeman_volny_cas.ppt ]
[ bahna_postavy.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava