Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Výročné 25. stretnutie International Social Survey Programme (ISSP) / The 25th annual meeting of the ISSP

Z pomedzi medzinárodných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na pôde SAV alebo na ktorých sa podieľajú jej pracovníci, si určite zaslúži pozornosť podujatie, ktoré sa v rámci medzinárodného výskumného programu International Social Survey Programme (ISSP) uskutočnilo 28. apríla 2009 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave.

Rokovanie vo Viedni / Vienna session
foto0 foto1 foto2
Medzinárodný výskumný program ISSP predstavuje dlhodobý kontinuálny program medzinárodnej spolupráce, ktorý rozvíja Durkheimovskú tradíciu komparatívnej sociológie prekračujúcej hranice deskripcie a ktorá usiluje o vysvetľovanie sociálnych faktov v rôznych spoločnostiach a v rôznych podmienkach. Začiatky programu ISSP siahajú do roku 1984 a obdobia pôvodne trilaterálnej spolupráce krajín Veľká Británia, Nemecko, USA. Program sa postupne vyprofiloval na prestížne spoločenstvo odborníkov z oblasti kvantitatívnych empirických výskumov, ktorí sa snažia okrem koordinovania spoločných výskumov, zvyšovať metodologickú úroveň výskumov na národnej úrovni a umožňovať ich medzinárodnú komparabilitu. Výskumný program ISSP bol podľa slov jedného zo zakladateľov sira Rogera Jowella vzorom aj pre ďalší veľký medzinárodný výskum Európsky sociálny výskum ESS, podporovaný Európskou Úniou. I keď členstvo v programe ISSP je výberové, záujem pracovať v ňom postupne presiahol všetky pôvodné očakávania a dnes sa na jeho práci zúčastňuje 43 krajín reprezentujúcich spoločnosti v Európe, Severnej aj Južnej Amerike, v Ázii, Afrike a aj v Austrálii. Tento fascinujúci nárast je zaujímavý o to viac, že program nemá žiadne centrálne financovanie a každá krajina si financovanie programu musí zabezpečovať z vlastných zdrojov. Nejde pritom o malé sumy, pretože základnou povinnosťou člena je každoročná realizácia jedného výskumného modulu, čo je finančne veľmi náročné. Každú krajinu môže v programe zastupovať iba jeden výskumný subjekt. V prípade Slovenska je to Sociologický ústav SAV, ktorý je členom programu od roku 1994.

V malom konferenčnom centre SAV / At the small conference centre of SAS
foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Každý rok sa uskutočňuje pracovné stretnutie členov programu. Tohoročné stretnutie bolo výnimočné nielen v tom, že sa uskutočnilo už po 25. raz. Výnimočné bolo aj svojím priebehom. Pracovné stretnutie ISSP sa totiž uskutočňuje vždy v inej krajine. Tentokrát sme využili príležitosť, že stretnutie sa konalo vo Viedni. Po dohode s organizátormi, vďaka geografickej blízkosti bolo možné časť stretnutia presunúť aj do Bratislavy. Bratislavská časť ISSP stretnutia sa uskutočnila 28.apríla 2009 v Malom kongresovom centre SAV. Počet účastníkov bol impozantný: do Bratislavy prišlo takmer 90 ľudí zo 43 krajín z celého sveta.

Slávnostná večera / Dinner
foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16 foto17 foto18 foto19 foto20 foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29
Na stretnutí sa zúčastnil aj vedecký sekretár SAV Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., ktorý vo svojom príhovore ocenil možnosti medzinárodnej spolupráce, ktorú naša účasť v tomto prestížnom programe umožňuje. Na oficiálnu časť nadväzovala spoločná večera, ktorá bola zároveň rozlúčkou doterajšieho riaditeľa programu Knuta Kalgrafa Skaka z Norwegian Social Science Data Services. Tento ocenil účasť Sociologického ústavu SAV v programme a vyzdvihol, že napriek dlhoročným problémom so zabezpečením financií sme sa vďaka entuziazmu zainteresovaných pracovníkov dokázali v programme nielen udržať ale stali sme sa aj jeho aktívnymi členmi. Na Slovensku sa v období jeho členstva do súčasnosti podarilo zrealizovať už 9 tématických výskumných modulov, čo vytvára dobré pozície pre ďalšie skvalitňovanie sociologickej produkcie na Slovensku, a zároveň zvyšuje možnosti porovnávania slovenskej spoločnosti s inými spoločnosťami z celého sveta.
Magdaléna Piscová
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava