Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgZdeněk Konopásek - K čemu je vlastně dobrý symetrický přístup?

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, sekcia metodológie a Sociologický ústav SAV pozývajú na prednášku:

K čemu je vlastně dobrý symetrický přístup?
Metodologické poznámky ze sociologického výzkumu náboženských zjevení a démonických posedlostí.

Doc. Zdeněk Konopásek, Centrum teoretických studií KU Praha

Prednáška sa uskutoční 11. mája 2009 od 14.00 v zasadačke Filozofického ústavu SAV.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava