Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Tlačová konferencia „ISSP Slovensko 2008“

Sociologicky ústav SAV a Katedra sociológie FF UK v Bratislave pozývajú na tlačovú konferenciu ISSP Slovensko 2008 k výsledkom reprezentatívneho sociologickeho výskumu slovenskej verejnosti. Výskum na Slovensku sa uskutočnil v rámci medzinárodného výskumneho programu „International Social Survey Program“ v spolupráci Sociologickeho ústavu SAV a Katedry sociológie FF UK s výskumnou agentúrou FOCUS.

Tlačová konferencia „ISSP Slovensko 2008“ bude v utorok 17. marca 2009 o 10.00 h v budove SAV, Štefánikova 49, Bratislava (c. dv. 11, prízemie)

O témach zo sociologickeho výskumu ISSP Slovensko 2008 na tlačovej konferencii informujú:

Okruhy problémov, ktoré majú byť na pleciach vlády - doc. Mgr. Ján Bunčák, PhD., Katedra sociológie, Filozofická fakulta UK

Protekcia, korupcia a predstava o dôveryhodnosti verejných činiteľov - Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Katedra sociológie, Filozofická fakulta UK

Voľby významné a menej významné - PhDr. Vladimír Krivý, CSc., Sociologicky ústav SAV

Náboženské predstavy a viery v slovenskej verejnosti - Mgr. Miroslav Tížik, PhD., Sociologicky ústav SAV.

Zoznam priložených súborov:
[ dzambazovic_protekcia_korupcia.doc ]
[ tizik_nabozenske_predstavy.ppt ]
[ krivy_volby.doc ]
[ buncak_hodnotenie_vlady.ppt ]
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava