Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgWorkshop “ISSP Slovensko 2008”

Výskumný team projektu ISSP Slovensko 2008 organizuje workshop k výsledkom výskumu, v ktorom sme integrovali tri výskumné moduly: Úloha vlády, Náboženstvo, Šport a voľný čas. Terénnu časť výskumu uskutočnila agentúra FOCUS v novembri 2008.

Výskumníci zo Sociologického ústavu SAV a z Katedry sociológie FF UK budú prezentovať vybrané tematické okruhy s pozornosťou k obsahovým zisteniam, metodologickým otázkam, ako aj k interpretáciám zistení. Veľký časový priestor chceme vytvoriť pre akademickú diskusiu.

Workshop “ISSP Slovensko 2008” sa uskutoční v utorok 10. marca 2009 od 10.00 do 16.00 (s prestávkou v čase 12.30 – 13.30) v miestnosti č. 94 na 4. poschodí budovy na Klemensovej 19 v Bratislave.

Program:

Doobeda, od 10.00 hod.:
• Vladimír Krivý: Metodologická úvaha nad dátami
• Ján Bunčák: Hierarchia okruhov problémov, za ktoré má vláda niesť zodpovednosť
• Roman Džambazovič: Miera interpersonálnej dôvery z pohľadu rôznych spôsobov jej merania
• Miloslav Bahna: S ktorými krajinami ľudia Slovensko porovnávajú

Poobede, od 13.30 hod.:
• Miroslav Tížik: Náboženské predstavy, spôsoby merania religiozity
• Miloslav Bahna a Roman Džambazovič: Determinácia sebazaradenia do spoločenskej vrstvy
• Milan Zeman: Nové formy trávenia voľného času

Zoznam priložených súborov:
[ krivy_metodologicka_uvaha.pdf ]
[ dzambazovic_interpersonalna_dovera.pdf ]
[ bahna_dzambazovic_sebazaradenie.pdf ]
[ tizik_religiozita.pdf ]
[ krivv_metodologicka_uvaha_prezentacia.pdf ]
[ bahna_porovnania.pdf ]
foto0 foto1 foto2
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava