Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

PF 2009

Všetko dobré v novom roku želajú pracovníci Sociologického ústavu SAV.large_img
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava