Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgSlovenská spoločnosť z pohľadu výskumu európskych hodnôt EVS 1991 – 1999 - 2008

Sociologický ústav SAV a
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV – sekcia metodológie

Vás srdečne pozývajú na seminár

Slovenská spoločnosť z pohľadu výskumu európskych hodnôt EVS 1991 – 1999 - 2008

Seminár sa koná 26. novembra (streda) od 13.30 v zasadačke č. 94 na Klemensovej 19 v rámci Európskeho týždňa vedy a dňa otvorených dverí.

Úvodné vstupy do diskusie Bohumil Búzik, Zuzana Kusá a Miroslav Tížik, pracovníci Sociologického ústavu SAV.

Osobitné pozvanie pre mimo bratislavských študentov: študenti, ohláste svoju účasť v predstihu u organizátorov a vašu účasť na seminári podporí sekcia metodológie SSS pri SAV!

Organizátori: tel.: 02-52964355-104; e-mail: zuza.kusa@savba.sk

Zoznam priložených súborov:
[ prezentacia_EVS_spravodlivost.ppt ]
[ prezentacia_EVS_uvod.ppt ]
[ prezentacia_EVS_religiozita_na_Slovensku.ppt ]
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava