Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Ivo Možný - Společenská změna a hodnota dítětě

Sociologický ústav SAV Vás v rámci Excelentnej univerzity pozýva na prednášku "Společenská změna a hodnota dítětě"

Lektor: prof. Ivo Možný, Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne

Prednáška sa uskutoční 24. septembra 2008 o 13.30 na SÚ SAV, Klemensova 19, Bratislava

Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brne. Dlhodobo sa venuje pedagogickej a výskumnej práci v oblasti sociálnej zmeny, sociológie rodiny a sociálnej politiky. Je autorom „sociologického bestselleru Proč tak snadno... Některé rodinné důvody sametové revoluce : sociologický esej (1991). Jeho výskum v rámci sociológie rodiny je zhrnutý v publikácii Rodina a společnost (2006). Popri sociológii rodiny sa venuje aj sociologickým aspektom demografického vývoja a reprodukčného správania.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava