Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Podpora projektov UNECO - MOST

Medzinárodný program UNESCO- MOST prispeje v roku 2008 na podporu vybraných projektov spoločenskovedného výskumu , pokiaľ sú zamerané na niektorý z nasledujúcich tematických okruhov :

- riadenie zmien v multikultúrnych a multietnických oblastiach,
- mestá ako dejiská zrýchlenej spoločenskej transformácie
- vyrovnávanie sa s ekonomickou, environmentálnou a technologickou transformáciou na lokálnej a regionálnej úrovni.
- V rámci vyššie uvedených tematických okruhov UNESCO – Programu MOST na roky 2004 -2006 odporúča venovať zvýšenú pozornosť problémom ľudských práv , rasovej tolerancií, boja proti xenofóbií a problémom chudoby

Podporíme dofinancovanie vydania publikácie, ktoré vyjde ešte v roku 2008.

Termín uzávierky žiadostí je 15. september 2008

Informácie:

SK pre UNESCO
Klemensova 19
813 64 Bratislava

e-mail: socuabcd@savba.sk

Tel: 02 / 52964 355, 0904 106 885
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava