Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Angažovaná veda: historická skutočnosť, nekončiaci projekt alebo cotradictio in adjecto??

Pozývame vás srdečne a v neobvyklom doobedňajšom termíne na prednášku nášho kolegu

Mgr. Dušana Janáka, štipendistu SAIA (FSS MU Brno)

Angažovaná veda: historická skutočnosť, nekončiaci projekt alebo cotradictio in adjecto??

Prednáška sa uskutoční v stredu 28. mája 2008 od 11.00 v zasadačke Sociologického ústavu SAV na Klemensovej č. 19., miestnosť č. 105
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava