Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgLeisure and crime in Greece

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v rámci ústavných seminárov pozýva na prednášku

Leisure and crime in Greece

Prednáša:

Stratos Georgoulas (University of Aegean)


Prednáška sa uskutoční v stredu 16. apríla 2008 od 13.30 v zasadačke Sociologického ústavu SAV na Klemensovej č. 19., miestnosť č. 105

-

Zoznam priložených súborov:
[ leisure_crime_SAV_Bratislava.ppt ]
foto0 foto1 foto2
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava