Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgElementárne formy sociologického myslenia

Sekcia sociologickej metodológie
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
a Sociologický ústav SAV

pozývajú na:

Konferenciu Elementárne formy sociologického myslenia konanú pri príležitosti 150. výročia narodenia Émile Durkheima.

Čas konania: 15. – 16. mája 2008
Miesto konania: Malé kongresové centrum SAV Štefánikova 3 Bratislava

Program konferencie a pozvánku nájdete v prílohe.Zoznam priložených súborov:
[ program_durkheim.doc ]
[ Prezentacia_Tizik.ppt ]
[ prihlaska_durkheim.doc ]
[ Prezentacia_Koverova.ppt ]
[ plagat_durkheim.jpg ]
[ Prezentacia_Kanovsky.ppt ]
[ Prezentacia_Subrt.ppt ]
[ Prezentacia_Dopita.pdf ]
[ Prezentacia_Laiferova.ppt ]
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16 foto17
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava