Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgThe Revenge of History? Path Dependency and Childcare in the Czech and Slovak Republics

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v rámci ústavných seminárov pozýva na prednášku:

The Revenge of History?
Path Dependency and Childcare in the Czech and Slovak Republics"

Prednáša: STEVEN SAXONBERG (Švédsko)

Prednáška sa uskutoční v stredu 26. marca 2008 od 13.30 v zasadačke Sociologického ústavu SAV na Klemensovej č. 19, miestnosť č. 105.

Fotografie z podujatia sú vo fotogalérii:
foto0 foto1 foto2 foto3
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava