Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgŠtandardizácia škál a kategórií sociodemografických premenných v reprezentatívnych výskumoch

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV - sekcia metodológie
Sociologický ústav SAV, Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART) a Slovenský archív sociálnych dát


pozývajú všetkých záujemcov na pracovný seminár

Štandardizácia škál a kategórií sociodemografických premenných v reprezentatívnych výskumoch
(Možnosti využitia Slovenského archívu sociálnych dát SASD pre zvyšovanie kvality reprezentatívnych výskumov)

Seminár povedú:
Mgr. Miroslav Tížik, PhD. a Ing. Mgr. Miloslav Bahna

Seminár sa uskutoční 7. novembra 2007 od 13.00 hod. v miestnosti č. 94, na 4. poschodí Klemensova ulica č. 19 v Bratislave

www.sasd.sav.sk
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava