Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Konferencia „Regionálne disparity v Strednej Európe“ - 25. a 26. októbra 2007

Organizátori: Národný komitét MOST UNESCO, Sociologický ústav SAV, CEFRES
Čas a miesto konania: 25. - 26. 10. 2007 Bratislava, Drotárska cesta 46, SÚZA MZV SR

Program konferencie „Regionálne disparity v Strednej Európe“ nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Unesco-pozvanka.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava