Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Seminár Anton Štefánek - vedec, politik, novinár

Pri príležitosti 130. výročia narodenia Antona Štefánka organizuje Sociologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou sociológie FiF UK vedecký seminár

Anton Štefánek - vedec, politik, novinár

Seminár sa uskutoční 27. 6. 2007 (streda) o 9.00 v zasadačke v podkroví na 5. poschodí (výťahom na 4. poschodie a jedno poschodie pešo po schodoch) v budove spoločenskovedných ústavov SAV v Bratislave, Klemensova 19

Program:

M. Junek (Národní muzeum, Praha) - Osobnosť a dielo Antona Štefánka
R. Klobucký (Sociologický ústav SAV) - Štefánkova sociológia
E. Laiferová (Katedra sociológie FiF UK) - Štefánkova sociografia vo výskume Slovenska
S. Capíková (Katedra sociológie FiF UK) - Sociálna diferenciácia u A. Štefánka
Ľ. Turčan (Sociologický ústav SAV) - Integrálny nacionalizmus
V. Bakoš (Filozofický ústav SAV) - Anton Štefánek ako filozof
M. Pekník (Ústav politických vied SAV) - Pôsobenie Antona Štefánka v politike
Ľ. Kázmerová (Historický ústav SAV) - Anton Štefánek ako organizátor slovenského školstva
M. Strussová (Sociologický ústav SAV) - Štefánek a charakter verejnej správy na Slovensku
D. Serafínová (Katedra žurnalistiky FiF UK) - Žurnalistika Antona Štefánka
J. Pašiak (emeritný sociológ) - Spomienky na "Sociologický seminár" Antona Štefánka
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava