Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Kultúra v regiónoch Slovenska

Sekcia sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV v Bratislave Vás pozývajú na pracovný seminár KULTÚRA V REGIÓNOCH SLOVENSKA.

Seminár sa uskutoční 13. septembra 2007 (štvrtok) o 13.30 hod. v Sociologickom ústave SAV, Klemensova 19, Bratislava, miestnosť č. 94 (4. posch.).

Program:

Adela Kvasničková - Kultúra v regiónoch Slovenska ako kolektívna pamäť
Mária Suríková - Regionálna kultúra v individualistickom kontexte
Peter Gajdoš - Sociokultúrne disponibility rozvoja znevýhodnených území
Jozef Brezák - Štatistické zdroje údajov o kultúre v regiónoch SR
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava