Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

116/2016 História OU, Hraničná 73, 821 05 Bratislava

Jazyková korektúra odborných slovenských textov do publikácie z historických
a politických vied

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_116_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava