Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

122/2014OTIDEA, s.r.o,

účasť na školení - elektronické trhovisko

Zoznam priložených súborov:
[ FA 122-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava