Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

80/2014 Kristína Štrbavá

Technické a grafické spracovanie publikácie na tlač

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ80-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava