Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

92b/2014 Specta s.r..o. Páričkova, Bratislava

Preklad odborných textov zo slovenského jazyka do anglického

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ92b-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava