Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

197-200/2014 SSS pri SAV, Bratislava

Prevod prostriedkov za akcie poriadané SSS pri SAV - 120+134,04+603,95+20,5 €
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava