Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

160/2014 Prajko s.r.o., Paprad 1716, Stará Turá

Preklady odborných textov

Zoznam priložených súborov:
[ FA 160-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava