Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

162/2014 Ing. Miloslav Bahna, Hroboňova 6a, Bratislava

Odborné spracovanie záznamu z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 5.-7. 11. 2014 v anglickom jazyku a preklady korešpondencie

Zoznam priložených súborov:
[ FA 162-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava