Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

161/2014 FOCUS s.r.o. Sládkovičova 4 Bratislava

Výskum - Zber dat pre kvantitatívny výskum na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie Slovenska

Zoznam priložených súborov:
[ FA 161-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava