Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

45/2014 Orbix, s.r.o., Obchodná, Bratislava

Objednávka letenky
Z Viedne do Bruselu 27. 09. 2014 a späť 30.9.2014
1. OS 355 27SEP VIEBRU HS1 1730 1915 2. OS 354 30SEP BRUVIE HS1 1745 1930

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ45-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava