Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

209/2014 AKO, s.r.o., Karadžičova, Bratislava

Realizácia zberu dát pre výskum verejnej mienky pre projekt

Zoznam priložených súborov:
[ FA 209-2014_B.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava