Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

48/2014 Veda vydavateľstvo SAV, Bratislava

Polygrafické práce - časopis Sociologia č. 4/2014

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ48-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava