Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

169-173/2014 SSS pri SAV, Braislava

Refundácie nákladov za usporiadanie akcií poriadaných Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV 342,68 €
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava