Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

101/2014AxonPro, s.r.o, Černyševského Bratislava

Reinštalácia PC, kopírovanie dát a pamäte
Záloha dát

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ101-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava