Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

7/2015 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, Bratislava

Refundácia nákladov za: pošta, PO, Voda, vodné stočné, OLO, energia

Zoznam priložených súborov:
[ FA_7_2015-b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava